Rumänien nyheter i realtid

Dödlig brand på corona-avdelning i Rumänien (lähteet — www.svd.se) 14/11/2020 23:33:44

Minst tio personer omkom vid en brand på en intensivvårdsavdelning för covid-19-patienter i Rumänien. Ytterligare sju personer skadades och är i kritiskt tillstånd, varav en är den jourhavande läkaren...

Brand på intesivvårdsavdelning för covidpatienter i Rumänien – minst tio döda (lähteet — www.svt.se) 14/11/2020 22:01:34

Minst tio personer har dött i en sjukhusbrand i Rumänien. Branden inträffade på en intensivvårdsavdelning där covid-patienter vårdades, skriver AP.

Minst tio covidpatienter döda i brand på sjukhus i Rumänien (lähteet — www.svt.se) 14/11/2020 22:01:34

Minst tio personer har dött i en sjukhusbrand i Rumänien. Branden inträffade på en intensivvårdsavdelning där covid-patienter vårdades, skriver AP.

Brand på sjukhus i Rumänien – sju covidpatienter döda (lähteet — www.svt.se) 14/11/2020 22:01:34

En talesperson för räddningstjänsten säger att branden spred sig i två rum på sjukhuset i vilka totalt 16 personer vårdades. Samtliga av de döda var sjuka i covid-19 enligt talespersonen.

Hjälporganisation coronavarnar för återvändande tiggare (lähteet — nyheteridag.se) 20/05/2020 08:13:09

JÖNKÖPING Så kallade EU-migranter som nu återvänder till Sverige löper risk att drabbas av covid-19 och att sprida smittan vidare till andra. Det varnar organisationen Kyrkhjälpen i Jönköping för. I m...

Hjälpsam information

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Vilka är symtomen på smitta med det nya viruset?

De symptom som rapporterats som vanligast är feber eller hosta och hos mer svårt sjuka patienter andningssvårigheter. Mer ospecifika symptom finns också rapporterade hos en mindre andel av fallen. Vid eventuell kontakt med sjukvården (genom 1177 Vårdguiden) görs alltid en individuell bedömning av behov av provtagning och/eller vård.

De flesta blir inte allvarligt sjuka men en del får allvarlig sjukdom med lunginflammation. En liten del av de som blir allvarligt sjuka avlider.

Inkubationstiden är vanligtvis mellan 2–14 dagar och de flesta insjuknar efter ca 5 dagar.