Polen nyheter i realtid

Polen har upptäckt covid-19 hos mink (lähteet — www.svd.se) 01/02/2021 13:20:04

Skärpt lockdown i Europa – ny virusvariant oroar (lähteet — www.svd.se) 19/01/2021 21:51:23

Tyskland beslutade på tisdagen att förlänga och skärpa de nuvarande åtgärderna i kampen mot coronaviruset. Precis som i bland annat Österrike, Polen, Portugal och flera andra länder där den nya virusv...

Covidsjuka minkar funna i Polen (lähteet — www.svd.se) 24/11/2020 16:03:42

Covidlarm bland arbetare på minkfarm i Polen (lähteet — www.svd.se) 20/11/2020 15:51:07

Fortsatt ökad smittspridning i Polen (lähteet — www.svd.se) 04/11/2020 14:32:07

Det råder brist på sjukhusplatser, respiratorer, syrgas och mediciner i Polen. Samtidigt rapporterar landet rekordmånga nya fall av covid-19.

Polen går på knäna när läkare lockas till Sverige (lähteet — www.svd.se) 29/10/2020 00:48:15

Ambulanser med covidpatienter skickas från sjukhus till sjukhus. Vårdpersonal går på knäna. Situationen i Polen och andra delar av Östeuropa förvärras av bristen på läkare. De har nämligen lockats att...

Svenske läkaren i New York: ”Smittspridningen har börjat avta ganska dramatiskt” (lähteet — www.svt.se) 22/05/2020 09:26:59

I USA har dödssiffran till följd av covid-19 nu närmat sig 100 000 och landet är världens värst drabbade. I metropolen New York kanske krisen synts tydligast med enorma dödstal och en nedstängd stad.

Vårdskepp framme i virushärjat New York (lähteet — www.svd.se) 30/03/2020 22:59:13

Ett sjukhusskepp har kommit lastat till New York, där coronavirusets spridning sätter systemet under hård press.Över 1 200 människor har avlidit till följs av viruset i delstaten, varav merparten i me...

Hjälpsam information

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Vilka är symtomen på smitta med det nya viruset?

De symptom som rapporterats som vanligast är feber eller hosta och hos mer svårt sjuka patienter andningssvårigheter. Mer ospecifika symptom finns också rapporterade hos en mindre andel av fallen. Vid eventuell kontakt med sjukvården (genom 1177 Vårdguiden) görs alltid en individuell bedömning av behov av provtagning och/eller vård.

De flesta blir inte allvarligt sjuka men en del får allvarlig sjukdom med lunginflammation. En liten del av de som blir allvarligt sjuka avlider.

Inkubationstiden är vanligtvis mellan 2–14 dagar och de flesta insjuknar efter ca 5 dagar.