Peru nyheter i realtid

Akut brist på syrgas i virusets Peru (lähteet — www.svd.se) 21/02/2021 09:57:35

Köerna ringlar långa på flera håll i Peru, där människor desperat försöker få tag på syrgas till sina covidsjuka anhöriga som kämpar med andningen.

Peru har högst andel döda med covid-19 i världen (lähteet — www.svt.se) 10/09/2020 11:47:41

Antalet registrerade dödsfall i covid-19 ökar mycket snabbt i Peru. Landet har det högsta antalet döda i världen i förhållande till sin befolkning – bortsett från mikrostaten San Marino, enligt Johns ...

Peru har högst andel döda i covid-19 i världen (lähteet — www.svt.se) 10/09/2020 11:47:41

Antalet registrerade dödsfall i covid-19 ökar mycket snabbt i Peru. Landet har det högsta antalet döda i världen i förhållande till sin befolkning – bortsett från mikrostaten San Marino, enligt Johns ...

900 flickor försvunna i Peru under pandemin (lähteet — www.svd.se) 28/07/2020 06:15:15

Över 900 flickor och kvinnor har försvunnit sedan coronaviruset började spridas i Peru, säger landets myndigheter. De saknade befaras ha dödats.

Drogkarteller i kris på grund av corona: ”Körda” (lähteet — www.svd.se) 30/04/2020 23:42:15

Heroinmissbrukare vänder sig till tyngre droger i Storbritannien, varnar experter. I Mexiko står både produktion och distribution stilla och priserna för kokablad i Peru har sjunkit med 70 procent. Co...

Rasmus är fast i Peru: ”Vi är helt förtvivlade” (lähteet — www.svt.se) 30/03/2020 08:22:50

Rasmus Toresson och hans fru sitter isolerade på sitt hotell i Cusco i Peru sedan två veckor tillbaka. De upplever att de inte får någon hjälp från UD – samtidigt som hans morfar har dött av coronavir...

Hjälpsam information

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Vilka är symtomen på smitta med det nya viruset?

De symptom som rapporterats som vanligast är feber eller hosta och hos mer svårt sjuka patienter andningssvårigheter. Mer ospecifika symptom finns också rapporterade hos en mindre andel av fallen. Vid eventuell kontakt med sjukvården (genom 1177 Vårdguiden) görs alltid en individuell bedömning av behov av provtagning och/eller vård.

De flesta blir inte allvarligt sjuka men en del får allvarlig sjukdom med lunginflammation. En liten del av de som blir allvarligt sjuka avlider.

Inkubationstiden är vanligtvis mellan 2–14 dagar och de flesta insjuknar efter ca 5 dagar.