Oman nyheter i realtid

Smittskyddsläkaren: Risk att andelen muterat virus fortsätter öka (lähteet — www.svt.se) 23/02/2021 19:10:22

I de båda grannlänen Gävleborg och Västerbotten har andelen muterat coronavirus ökat snabbt den senaste tiden. Och Västernorrlands smittskyddsläkare ser utvecklingen an med oro – här i länet har nu et...

Smittskyddsläkaren: Yngre personer exponeras mer för smitta (lähteet — www.svt.se) 17/02/2021 17:29:11

Den tidigare minskningen av covid-19 i Västernorrland har nu planat ut. I vissa grupper ökar istället smittspridningen nu – för tillfället som mest bland personer i åldrarna 20-39 år. – De tillhör en ...

Hur ska det gå när jag ska vaccineras? (lähteet — www.mitti.se) 15/02/2021 11:11:00

”Vet ni hur många stockholmare som vaccinerade sig mot influensan under förra året? Svaret är 217 900. Nu ska 1,4 miljoner personer i Region Stockholm erbjudas vaccinering mot covid-19", skriver Mitt ...

Smittskyddsläkaren om spårningen av den nya brittiska mutationen (lähteet — www.svt.se) 08/02/2021 18:32:49

Den brittiska mutationen tros stå för närmare 10 procent av de positiva covidfallen i landet, visar en nyligen genomförd stickprovskontroll. I Västernorrland har man inte gjort några sådana kontroller...

Smittskyddsläkare Hans Boman svarar på frågor om coronaviruset (lähteet — www.svt.se) 18/12/2020 09:52:18

En annorlunda jul står för dörren, med bland annat restriktioner på maximalt åtta personer samlade. Har du några funderingar kring coronaviruset i juletider? Chatta med smittskyddsläkare Hans Boman me...

Stort antal avlidna i covid-19 under veckan (lähteet — www.svt.se) 11/12/2020 16:25:33

Hittills den här veckan är det 18 personer som har avlidit i covid-19 i Västernorrland. Jag är inte riktigt säker, men det kan vara det högsta antalet på en vecka vi haft hittills under pandemin, säge...

Nio nya dödsfall i regionen med covid-19 – 232 fler smittade (lähteet — www.svt.se) 09/12/2020 18:47:57

Mellan tisdag och onsdag rapporterades ytterligare nio dödsfall in i Västernorrland i spåren av covid-19. 232 fler fall av smittade på ett dygn visar också att spridningen av viruset i länet ännu inte...

Smittskyddsläkaren i Västernorrland: ”Ökningstakten har minskat betydligt” (lähteet — www.svt.se) 07/12/2020 19:54:10

420 nya fall av covid-19 har konstaterats i Västernorrland sedan i fredags. Däremot har inga nya dödsfall till följd av viruset noterats. Länets smittskyddsläkare Hans Boman tror att en topp närmar si...

”Ökningstakten har minskat betydligt” (lähteet — www.svt.se) 07/12/2020 19:54:10

420 nya fall av covid-19 har konstaterats i Västernorrland sedan i fredags. Däremot har inga nya dödsfall till följd av viruset noterats. Länets smittskyddsläkare Hans Boman tror att en topp närmar si...

Självtester för covid-19 slängs bort i Regon Västernorrland utan analys (lähteet — www.svt.se) 20/11/2020 08:42:36

De senaste två veckorna har närmare 800 självtester av covid-19 kastats bort utan att ha analyserats, uppger Region Västernorrland. – Det är väldigt illa. Ansvarslöst tycker jag, säger smittskyddsläka...

Hjälpsam information

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Vilka är symtomen på smitta med det nya viruset?

De symptom som rapporterats som vanligast är feber eller hosta och hos mer svårt sjuka patienter andningssvårigheter. Mer ospecifika symptom finns också rapporterade hos en mindre andel av fallen. Vid eventuell kontakt med sjukvården (genom 1177 Vårdguiden) görs alltid en individuell bedömning av behov av provtagning och/eller vård.

De flesta blir inte allvarligt sjuka men en del får allvarlig sjukdom med lunginflammation. En liten del av de som blir allvarligt sjuka avlider.

Inkubationstiden är vanligtvis mellan 2–14 dagar och de flesta insjuknar efter ca 5 dagar.