Libanon nyheter i realtid

Vaccin "bästa presenten" i Libanon (lähteet — www.svd.se) 14/02/2021 12:44:57

Finanskris. En jätteexplosion. Och så en dödlig pandemi på det. Libanons sjukhus har pressats hårt det senaste året. Men nu har covidvaccineringen inletts, till läkares och politikers stora glädje.

Svensk läkare i Libanon: ”Enormt ojämlik vård” (lähteet — www.svd.se) 06/12/2020 00:03:48

Antalet covidsjuka har ökat i Libanon under hösten. Svenska läkaren Märit Halmin jobbar för Världshälsoorganisationen WHO med att förbättra intensivvården i landet.– Ojämlikheten i sjukvården är enorm...

Svenska Märit arbetar med covidsjuka i Libanon (lähteet — www.svt.se) 02/12/2020 23:58:13

Svenska läkare i Libanon vittnar om ett land i ekonomisk kris där sjukvårdspersonalen både saknar lön och sjukvårdsmateriel i kampen mot Covid19.

Katastrofläkaren: ”Spridningen av covid-19 en stor utmaning för Libanon” (lähteet — www.svt.se) 31/08/2020 07:28:30

Explosionen i Beirut slog hårt mot sjukvården i Libanon. Flera sjukhus förstördes, samtidigt som coronasmittan börjat ta fart. Svenske läkaren och professorn Johan von Schreeb är på plats för att samo...

Hälsoministern: Libanon måste stängas ner för att hindra covid-spridning (lähteet — www.svt.se) 17/08/2020 14:02:12

Sedan protesterna i Beirut inleddes har antalet coronafall i Libanon skjutit i höjden, enligt Hamad Hassan, landets hälsominister. Han rekommenderar därför att hela landet stängs ner, rapporterar AP.

Hjälpsam information

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Vilka är symtomen på smitta med det nya viruset?

De symptom som rapporterats som vanligast är feber eller hosta och hos mer svårt sjuka patienter andningssvårigheter. Mer ospecifika symptom finns också rapporterade hos en mindre andel av fallen. Vid eventuell kontakt med sjukvården (genom 1177 Vårdguiden) görs alltid en individuell bedömning av behov av provtagning och/eller vård.

De flesta blir inte allvarligt sjuka men en del får allvarlig sjukdom med lunginflammation. En liten del av de som blir allvarligt sjuka avlider.

Inkubationstiden är vanligtvis mellan 2–14 dagar och de flesta insjuknar efter ca 5 dagar.