Japan nyheter i realtid

Spridning i Tokyo – Japan överväger åtgärder (lähteet — www.svd.se) 31/03/2020 17:13:48

Japans regering pressas att vidta åtgärder mot coronaviruset.De få tester som genomförs i landet tyder på en spridning av viruset och ett 60-tal smittade har avlidit.

Forskare: Inte troligt bli ”återsmittad” av corona (lähteet — www.svd.se) 20/03/2020 21:24:49

Kan man bli frisk från covid-19 och sedan smittas igen? Ett fåtal fall i Kina och Japan väcker frågan – men experter ställer sig skeptiska.– Det här är inget man ska vara rädd för, säger Niklas Arnber...

OS-elden har landat i Japan (lähteet — www.svd.se) 20/03/2020 06:08:20

Förberedelserna inför OS i sommar fortsätter – mitt under den dramatiska spridningen av coronaviruset.Den olympiska elden har nu anlänt till Japan, där facklan välkomnades med en pampig ceremoni utan ...

Japansk OS-chef smittad av coronaviruset (lähteet — www.svd.se) 17/03/2020 13:32:44

Vice chefen för Japans olympiska kommitté, Kozo Tashima, har smittats av coronaviruset.Han tror själv att han smittades i Europa eller USA.

Hjälpsam information

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Vilka är symtomen på smitta med det nya viruset?

De symptom som rapporterats som vanligast är feber eller hosta och hos mer svårt sjuka patienter andningssvårigheter. Mer ospecifika symptom finns också rapporterade hos en mindre andel av fallen. Vid eventuell kontakt med sjukvården (genom 1177 Vårdguiden) görs alltid en individuell bedömning av behov av provtagning och/eller vård.

De flesta blir inte allvarligt sjuka men en del får allvarlig sjukdom med lunginflammation. En liten del av de som blir allvarligt sjuka avlider.

Inkubationstiden är vanligtvis mellan 2–14 dagar och de flesta insjuknar efter ca 5 dagar.