Israel nyheter i realtid

Israels säkerhetstjänst tyglas i covidjakten (lähteet — www.svd.se) 01/03/2021 16:04:09

”Snabba vaccineringen i Israel en succé för Pfizer” (lähteet — www.svd.se) 27/02/2021 00:35:06

Slappna inte av när vaccinationerna börjar. Det är en av flera lärdomar från Israels framgångsrika covid-vaccinering, enligt WHO-experten Michel Thieren. ”Det måste man hålla ögonen på även i andra lä...

Studie bekräftar vaccinets effektivitet (lähteet — www.svd.se) 25/02/2021 05:52:10

En masstudie på Pfizers covid-19-vaccin i Israel bekräftar vaccinets effektivitet.

Studie bekräftar vaccins effektivitet (lähteet — www.svd.se) 25/02/2021 05:52:10

En masstudie på Pfizers covid-19-vaccin i Israel bekräftar vaccinets effektivitet.

Häften vaccinerade i Israel: ”Livet kommer tillbaka” (lähteet — www.svt.se) 21/02/2021 19:59:39

Efter att nära häften av Israels befolkning vaccinerats mot covid-19 har landet börjat öppna delar av samhället igen.

Hälften vaccinerade i Israel: ”Livet kommer tillbaka” (lähteet — www.svt.se) 21/02/2021 19:59:39

Efter att nära häften av Israels befolkning vaccinerats mot covid-19 har landet börjat öppna delar av samhället igen.

Nära hälften vaccinerade – Israel öppnar igen (lähteet — www.svd.se) 21/02/2021 02:08:43

Det israeliska samhället börjar öppna så smått igen. Nära varannan av de nio miljonerna i befolkningen har fått sin första spruta vaccin mot covid-19.

Covidrisk minskade med 96 procent i Israel (lähteet — www.svd.se) 21/02/2021 02:08:43

Studie: Vaccin minskade covidfall med 94 procent (lähteet — www.svd.se) 15/02/2021 00:05:15

En israelisk studie visar en 94-procentig minskning av symtomatisk covid-19 bland 600 000 människor som fått två doser av Pfizer-Biontechs vaccin.

Vaccin minskade covidfall med 94 procent (lähteet — www.svd.se) 15/02/2021 00:05:15

En israelisk studie visar en 94-procentig minskning av symtomatisk covid-19 bland 600 000 människor som fått två doser av Pfizer-Biontechs vaccin.

Hjälpsam information

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Vilka är symtomen på smitta med det nya viruset?

De symptom som rapporterats som vanligast är feber eller hosta och hos mer svårt sjuka patienter andningssvårigheter. Mer ospecifika symptom finns också rapporterade hos en mindre andel av fallen. Vid eventuell kontakt med sjukvården (genom 1177 Vårdguiden) görs alltid en individuell bedömning av behov av provtagning och/eller vård.

De flesta blir inte allvarligt sjuka men en del får allvarlig sjukdom med lunginflammation. En liten del av de som blir allvarligt sjuka avlider.

Inkubationstiden är vanligtvis mellan 2–14 dagar och de flesta insjuknar efter ca 5 dagar.