Island nyheter i realtid

Livet på Island nära det normala (lähteet — www.svd.se) 13/02/2021 12:11:12

Med lägst antal nya covidfall i EU har Island gradvis lättat på virusåtgärder och öppnat simhallar, gym och barer. Nu läggs fokus på att testa resenärer vid gränsen för att stoppa nya virusvarianter f...

Mycket omfattande testning bakom Islands låga smittspridning (lähteet — www.svt.se) 28/05/2020 21:35:53

På Island har kampen mot coronaviruset varit framgångsrik. Sjukdomen har skördat få liv och enligt deras motsvarighet till Folkhälsomyndigheten är landet nu i princip fritt från viruset. En avgörande ...

Islands statsepidemiolog: ”De som kom hem från alperna sattes i karantän direkt” (lähteet — www.svt.se) 28/05/2020 21:35:41

Det var över en månad sedan som Island registrerade ett dödsfall till följd av covid-19 och bara ett fåtal har en aktiv infektion i dagsläget. Islands statsepidemiolog Thorolfur Gudnason menar bland a...

Länderna som lyckats i kampen mot viruset (lähteet — www.svd.se) 07/05/2020 16:20:36

Här är framgångsfaktorerna bakom länderna som verkar ha lyckats oväntat bra i kampen mot coronaviruset. Nya Zeeland, Vietnam och Island är tre av länderna som tycks ha bromsat virusets framfart.

Det här gör Islands coronastrategi unik (lähteet — www.svt.se) 19/04/2020 16:42:21

Allas blickar riktas norrut, mot det karga landet som lyckats hejda spridningen av coronaviruset. Nyckeln ligger delvis i antalet tester, men också i vilka som har rätt att bli testade för covid-19. N...

Så kan vi dra nytta av Islands metoder (lähteet — www.svd.se) 25/03/2020 22:59:39

Ungefär hälften av Islands testade befolkning fick inga symtom av covid-19. Nya tester kan hjälpa oss att i efterhand veta om om vi varit smittade av coronaviruset.

Island coronatestar befolkningen för att hejda smittan (lähteet — www.svt.se) 24/03/2020 21:12:49

På Island genomförs nu ett stort antal tester för coronavirus i befolkningen. – Varje fall av smittan har kunnat spåras till andra länder, enligt läkaren Kari Stefansson. Han är mycket kritisk till ...

Hjälpsam information

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Vilka är symtomen på smitta med det nya viruset?

De symptom som rapporterats som vanligast är feber eller hosta och hos mer svårt sjuka patienter andningssvårigheter. Mer ospecifika symptom finns också rapporterade hos en mindre andel av fallen. Vid eventuell kontakt med sjukvården (genom 1177 Vårdguiden) görs alltid en individuell bedömning av behov av provtagning och/eller vård.

De flesta blir inte allvarligt sjuka men en del får allvarlig sjukdom med lunginflammation. En liten del av de som blir allvarligt sjuka avlider.

Inkubationstiden är vanligtvis mellan 2–14 dagar och de flesta insjuknar efter ca 5 dagar.