Tyskland nyheter i realtid

Ökad oro i Tyskland efter ökad smittspridning (lähteet — www.svt.se) 23/06/2020 11:38:14

Oron växer nu i Tyskland, efter flera lokala utbrott av covid-19. Spridningstakten har stigit kraftigt de senaste dagarna, och 7.000 människor har satts i karantän.

Allt snabbare virusspridning i Tyskland (lähteet — www.svd.se) 22/06/2020 19:47:40

Den hastighet med vilken det nya coronaviruset sprids i Tyskland har ökat kraftigt de senaste dagarna. Flera lokala utbrott, däribland ett större utbrott på ett köttföretag, anges som orsak.

Växande virusprotester i Tyskland: ”Oerhört farligt” (lähteet — www.svd.se) 16/05/2020 17:48:27

Missnöje med nedstängningen av samhället. Motstånd mot vaccin och konspirationsteorier om coronavirusets spridning.Kritiken mot hur Tysklands regering hanterat coronaepidemin leder till protester, som...

Varför dör så få tyskar i covid-19? (lähteet — www.svd.se) 15/05/2020 17:03:46

Tyskland är Europas största land sett till folkmängden. Trots det dör långt färre i covid-19 än i alla andra stora europeiska länder, även i absoluta tal.Hur kommer det sig?

R-talet över 1,0 i Tyskland – flera smittade i slakterier (lähteet — www.svd.se) 12/05/2020 22:17:11

I Tyskland har coronaviruset reproduktionstal, R-talet, varit över 1,0 i tre dagar i sträck – något som landets expertmyndighet inte oroar sig över.– Enskilda dagar är inte ett problem, säger expert L...

Tyskar coronafestade med ”drive in-disco” (lähteet — www.svt.se) 11/05/2020 05:15:28

Nattklubbarna i Tyskland har varit stängda sedan mitten av mars för att bromsa spridningen av covid-19. Men i helgen fick hundratals festsugna tyskar släppa loss på ”Auto-disco”, ett arrangemang där b...

Tyskar coronafestade på ”drive in-disco” (lähteet — www.svt.se) 11/05/2020 05:15:28

Nattklubbarna i Tyskland har varit stängda sedan mitten av mars för att bromsa spridningen av covid-19. Men i helgen fick hundratals festsugna tyskar släppa loss på ”Auto-disco”, ett arrangemang där b...

Tusentals firar i Minsk — trots coronakrisen (lähteet — www.svt.se) 09/05/2020 19:37:40

Runt om i Europa har 75 års-jubileet av segern mot Nazityskland ställts in eller på annat sätt gjorts smittsäker — men inte i Vitryssland. Under lördagen firades segerdagen med veteraner och tusentals...

Tusentals firar i Minsk – trots coronakrisen (lähteet — www.svd.se) 09/05/2020 15:30:47

Runt om i Europa har 75-års-jubileet av segern mot Nazityskland ställts in eller på annat sätt gjorts smittsäker – men inte i Vitryssland.Under lördagen firades segerdagen med veteraner och tusentals ...

Putin: "Vi är oövervinnliga när vi är enade" (lähteet — www.svd.se) 09/05/2020 08:28:08

Ryssland firar segerdagen för att högtidlighålla segern i andra världskriget. Men 75-årsjubileet för Nazitysklands kapitulation uppmärksammas på nedtonat vis på grund av covid-19.

Hjälpsam information

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Vilka är symtomen på smitta med det nya viruset?

De symptom som rapporterats som vanligast är feber eller hosta och hos mer svårt sjuka patienter andningssvårigheter. Mer ospecifika symptom finns också rapporterade hos en mindre andel av fallen. Vid eventuell kontakt med sjukvården (genom 1177 Vårdguiden) görs alltid en individuell bedömning av behov av provtagning och/eller vård.

De flesta blir inte allvarligt sjuka men en del får allvarlig sjukdom med lunginflammation. En liten del av de som blir allvarligt sjuka avlider.

Inkubationstiden är vanligtvis mellan 2–14 dagar och de flesta insjuknar efter ca 5 dagar.