Finland nyheter i realtid

Hälsosäkerhetschefen: ”Smittotoppen i Finland blir först till hösten” (lähteet — www.svt.se) 27/04/2020 08:45:44

Finland slog till med betydligt större restriktioner än Sverige när coronaviruset började spridas. Det leder nu till att pandemin väntas bli mer utdragen där, konstaterar landets hälsosäkerhetschef Mi...

Finlands Tegnell: ”Smittotoppen i Finland blir först till hösten” (lähteet — www.svt.se) 27/04/2020 04:15:23

Finland slog till med betydligt större restriktioner än Sverige när coronaviruset började spridas. Det leder nu till att pandemin väntas bli mer utdragen där, konstaterar hälsosäkerhetschefen Mika Sal...

Utrikesfödda svenskar sticker ut i statistiken – Folkhälsomyndigheten ska följa utvecklingen (lähteet — www.svt.se) 24/04/2020 07:00:00

Antalet utrikesfödda svenskar som drabbats av covid-19 sticker ut i statistiken, enligt Folkhälsomyndigheten. Överrepresentationen finns bland annat hos de som är födda i Irak, Syrien och Finland, där...

Coronaviruset: Höjt dödstal i Finland (lähteet — www.svd.se) 21/04/2020 20:48:40

Finland skärper gränskontrollen – intyg från arbetsgivare krävs (lähteet — nyheteridag.se) 08/04/2020 09:36:38

FINLAND De finska gränskontrollerna skärps ytterligare på grund av coronaviruset. Nu kommer endast den mest nödvändiga pendeltrafiken över gränsen tillåtas, och intyg från arbetsgivare måste visas upp...

Finland förlänger och utökar restriktionerna (lähteet — www.svt.se) 31/03/2020 00:18:05

Åtgärderna för att bromsa spridningen av coronaviruset förlängs och utökas i Finland. I Danmark öppnar regeringen samtidigt för lättnader efter påsk – om invånarna fortsätter att sköta sig.

Finsk infektionsläkare vill att pendeltrafiken över gränsen stoppas (lähteet — www.svt.se) 30/03/2020 10:50:46

I finska Lappland misstänker man att coronaviruset har spridits från Sverige till Finland. Därför vill en infektionsläkare på Lappland centralsjukhus stänga all arbetspendling mellan Finland och Sveri...

Nu vaktar militären gränserna till Helsingforsregionen (lähteet — www.svt.se) 28/03/2020 08:05:47

Nyland – där Helsingfors ingår – har isolerats från övriga landskapen i Finland, i en åtgärd som saknar motstycke i fredstid. Poliser och värnpliktiga soldater bevakar vägar och tåg, för att bromsa sp...

Vägspärrar när Helsingfors ska isoleras (lähteet — www.svd.se) 26/03/2020 18:14:16

Myndigheter och medborgare förbereder nu sig inför att Finlands huvudstad Helsingfors och landskapet Nyland sätts i karantän och delvis isoleras för att hindra spridningen av coronaviruset.Polisen upp...

Finland begränsar trafiken – SVT på plats vid gränsen (lähteet — www.svt.se) 18/03/2020 18:16:43

På grund av coronaviruset begränsas trafiken rejält in till Finland. I och med detta kommer ingen obehörig att kunna resa in i landet till mitten av april.

Hjälpsam information

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Vilka är symtomen på smitta med det nya viruset?

De symptom som rapporterats som vanligast är feber eller hosta och hos mer svårt sjuka patienter andningssvårigheter. Mer ospecifika symptom finns också rapporterade hos en mindre andel av fallen. Vid eventuell kontakt med sjukvården (genom 1177 Vårdguiden) görs alltid en individuell bedömning av behov av provtagning och/eller vård.

De flesta blir inte allvarligt sjuka men en del får allvarlig sjukdom med lunginflammation. En liten del av de som blir allvarligt sjuka avlider.

Inkubationstiden är vanligtvis mellan 2–14 dagar och de flesta insjuknar efter ca 5 dagar.