Ecuador nyheter i realtid

Covid-19 har nått Ecuadors urfolk (lähteet — www.svd.se) 18/05/2020 07:53:06

De är fast i stuga på fel sida jordklotet – får inte åka hem (lähteet — mitti.se) 14/05/2020 08:28:04

Sedan början av mars splittrar coronaviruset familjen Bohman Gonçalves. Ena halvan i sommarstugan i Djurö, andra halvan i Ecuador – ett av länderna som har drabbats hårdast av covid-19. – Jag saknar m...

Dödförklarad covidpatient levde (lähteet — www.svd.se) 26/04/2020 02:50:52

En kvinna som dödförklarats, avliden i covid-19 i Ecuador, visade sig efter flera veckor leva, efter en hopblandning på sjukhuset.

Tusentals kan ha avlidit i covid-19 i Ecuador (lähteet — www.svd.se) 24/04/2020 08:01:52

Döda kroppar på trottoarerna och överfulla bårhus. Ecuador har angripits hårt av coronaviruset.Det kan rent av vara ett av världens värst drabbade länder, enligt beräkningar av bland annat The New Yor...

Filmer från Ecuador visar döda kroppar på gatorna (lähteet — www.svt.se) 03/04/2020 21:01:27

I Latinamerika sprids oron över coronaviruset. Ecuador har hittills drabbats hårdast sett till befolkningsmängd och inifrån landets största stad Guayaquil sprids nu filmer i sociala medier som visar d...

Länder i Latinamerika skärper begränsningarna (lähteet — www.svd.se) 23/03/2020 10:57:42

Chile inför ytterligare begränsningar för invånarna med anledning av coronaviruset som fått fäste i landet.I Ecuador kallas militären in i provinsen Guayas, som har drabbats hårdast av virusets framfa...

Hjälpsam information

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Vilka är symtomen på smitta med det nya viruset?

De symptom som rapporterats som vanligast är feber eller hosta och hos mer svårt sjuka patienter andningssvårigheter. Mer ospecifika symptom finns också rapporterade hos en mindre andel av fallen. Vid eventuell kontakt med sjukvården (genom 1177 Vårdguiden) görs alltid en individuell bedömning av behov av provtagning och/eller vård.

De flesta blir inte allvarligt sjuka men en del får allvarlig sjukdom med lunginflammation. En liten del av de som blir allvarligt sjuka avlider.

Inkubationstiden är vanligtvis mellan 2–14 dagar och de flesta insjuknar efter ca 5 dagar.