Bangladesh nyheter i realtid

Miljoner tvingas fly kraftig cyklon mitt i coronakrisen (lähteet — www.svd.se) 20/05/2020 17:22:16

En kraftig cyklon, Amphan, attackerar delar av Indien och Bangladesh – samtidigt som länderna försöker upprätthålla social distansering mot coronaviruset.

Oro för virusspridning i rohingyaläger (lähteet — www.svd.se) 15/05/2020 11:45:05

Sedan coronavirus konstaterats i ett av flyktinglägren utanför Cox's Bazar i Bangladesh sätts nu skyndsamma insatser in för att försöka hindra ett större utbrott.

Oro för virusmardröm i rohingyaläger (lähteet — www.svd.se) 15/05/2020 11:45:05

Sedan coronavirus konstaterats i ett av flyktinglägren utanför Cox's Bazar i Bangladesh sätts nu skyndsamma insatser in för att försöka hindra ett större utbrott.

Hjälpsam information

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Vilka är symtomen på smitta med det nya viruset?

De symptom som rapporterats som vanligast är feber eller hosta och hos mer svårt sjuka patienter andningssvårigheter. Mer ospecifika symptom finns också rapporterade hos en mindre andel av fallen. Vid eventuell kontakt med sjukvården (genom 1177 Vårdguiden) görs alltid en individuell bedömning av behov av provtagning och/eller vård.

De flesta blir inte allvarligt sjuka men en del får allvarlig sjukdom med lunginflammation. En liten del av de som blir allvarligt sjuka avlider.

Inkubationstiden är vanligtvis mellan 2–14 dagar och de flesta insjuknar efter ca 5 dagar.